Přeskočit na obsah

Vše zpracujeme a zkonzultujeme s vámi


Před každou realizací zavlažování na Vaší zahradě zpracujeme zcela zdarma grafický návrh rozvodů trubek a rozmístění trysek s ohledem na Vaše požadavky.


Systematické rozvržení


Nedílnou součástí návrhu je umístění řídící jednotky a spouštěcích elektro ventilů nebo kulových ventilů ke spuštění závlahy.

Tento grafický návrh je též součástí uzavřené „Smlouvy o dílo“.

Zásahy do uceleného zavlažovacího systému mohou způsobit nefunkčnost a poškození zavlažovacího systému nebo jeho částí.
V takovém případě neručíme za správný provoz systému.

JEdnoduchý a srozumitelný návrh