Přeskočit na obsah

Vzorová zahrada

Získejte představu jak zavlažování funguje a co vše je potřeba

O projektu

Shrnutí projektu

Jednou z příjemných realizací byla standartně velká zahrada, kde bylo potřeba dle přání klienta rozmístit závlahový systém na tři naprosto oddělené části.

První část – 85 m2
Druhá část – 45 m2
Třetí část – 60 m2

PRvní část


První a největší částí byla travnatá plocha nepravidelného tvaru, jejíž součástí byl i bazén, což instalaci rozhodně neusnadnilo. Po okrajích byly částečně okrasné keře a okrasné záhony, které měly být systémem také pokryty. Celková výměra této části byla přibližně 85m2.
Na tuto část bylo použito celkem 8ks výsuvného zadešťovače Gardena S30 z důvodu kratšího dostřiku tohoto sprinkleru a potřeby větší flexibility závlahového systému, kterou tento členitý prostor vyžadoval.

Druhá část


Druhá část byla opět z větší části travnatá, jen po kratších stranách byly znovu okrasné keře. Celková výměra byla přibližně 45m2. Vzhledem k téměř čistému tvaru obdélníku byl použit 1ks výsuvného čtyř plošného zadešťovače Gardena OS140. Tento zavlažovač dokáže celkem snadno kopírovat tyto tvary pozemků.

Třetí část


Třetí částí byl prostor velice smíšený a neuspořádaný složený z travnaté plochy, vyvýšených záhonů, ovocných keřů a součástí byl i věšák na prádlo, který znesnadnil rozstřik do všech míst plochy.
Třetí částí byl prostor velice smíšený a neuspořádaný složený z travnaté plochy, vyvýšených záhonů, ovocných keřů a součástí byl i věšák na prádlo, který znesnadnil rozstřik do všech míst plochy. Zde byl použit 1ks turbínového zadešťovače Gardena T200 a 1ks výsuvného zadešťovače Gardena S30. Druhý uvedený zadešťovač byl použit z důvodu vykrytí míst kde z důvodu umístění věšáku na prádlo nebylo možné využít turbínového zadešťovače Gardena T200.

Zapojení


Pro celou realizaci ve venkovních prostorách bylo použito vedení z černého PE materiálu, které bylo po dohodě s klientem umístěno pod terén zahrady tak aby pohledově nerušil. Celý systém byl na přání klienta rozčleněn na pět sektorů a napojen na studnu majitele.


Ovládání

Tyto sektory jsou na přání klienta ovládány prozatím ručně z důvodu rozfázování nákladů do delšího časového období, poněvadž budou u klienta prováděny další práce na závlahovém systému, především závlaha předzahrádky a zeleninových záhonů.


Materiál

Celkově ve výše uvedené realizaci bylo ve venkovní části použito cca 90m trubek PE, ostatní součásti vedení v PE /kolena, T-kusy apod./, 11ks sprinklerů a ve vnitřní části 10m trubek PPR a ostatní součásti vedení /kolena, zavírací ventily atd./.


Celková dosavadní cena výše uvedené realizace byla 18.000kč včetně DPH.


Zajímá vás naše práce?

Chci doma také automaticky zavlažovat